Fifty Secrets (www.fiftysecrets.be) is een onderdeel van Ladieshomeparty CVBA gevestigd in Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen, België met het ondernemingsnummer BE0832083123.

Ladieshomeparty CVBA behoudt het recht voor om de algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. Voor reeds afgesloten boekingen blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Voorwaarden boeking van een Fifty Secrets homeparty De overeenkomst tussen de klant en Ladieshomeparty CVBA komt tot stand door het boeken van een Fifty Secrets Homeparty.

Door boeking van een Fifty Secrets homeparty bevestigt de klant tevens uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.

Wij vragen een waarborg van €50 voor boeking van een Fifty Secrets homeparty. Deze waarborg zal terugbetaald worden, als de verkoop op de Homeparty €250 of méér dan €250 bedraagt.

U kan een boeking éénmalig 24u voor aanvang kosteloos wijzigen of annuleren.

Als de Homeparty niet kan doorgaan -minder dan 24u voor de aanvang wordt de waarborg NIET terugbetaald.

Als Ladieshomeparty CVBA door onvoorzienbare omstandigheden een Homeparty niet kan laten doorgaan zal de waarborg aan u terugbetaald worden.

Prijzen Homeparty De prijzen op onze Homeparty’s zijn inclusief 21% of 6% BTW naargelang het toepasselijke tarief.

Annulatie bestelling De klant heeft 14 dagen bedenktijd om af te zien van zijn bestelling.

Klachten Alle klachten met betrekking tot de levering dienen bij Ladieshomeparty via ons contact formulier.

Toepasselijk recht Het Belgische recht is tussen partijen van toepassing en de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.